2020

Prevenciós programok

A prevenciós tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni. Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle problémával küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni a gyermekeket, családokat. Emellett pedig igyekszünk elő segíteni a szocializációjukat, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket és nem utolsó sorban a családgondozói munka sikerességéhez is hozzájárul a család működésének jobb megismerésével.

A programjaink célja:

 • a gyermekek szabadidejének értelmes, életkornak megfelelő kitöltése
 • „csellengés” megszüntetése
 • az elsődleges emberi kapcsolatok hiányának pótlása
 • az értékválság kialakulásának megelőzése

 

 • A húsvét közeledtével megrendezésre kerül mindenévben a Húsvétra készülődés címmel a kézműves foglalkozások sorozat, melyet a klienskörünkbe tartozó gyermekek részére szerveztünk. 4 héten keresztül minden csütörtökön délután 14-16 óráig kézműves programok várta 20 gyermeket, ahol felkészülhettek az ünnepvárásra, és kisebb ajándékokat készíthettek, melyeket haza is vihettek a gyermekek. Tapasztalatok alapján a hiánypótló - értékközvetítő szolgáltatások a hasznos szabadidő eltöltés mellett erősítik a hagyományőrző nemzet tudatot.
 • Az intézményünkben hagyományosan megrendezésre kerül a „Fuss a nyárba” szünidőköszöntő futóverseny 2003. óta minden év júniusának harmadik szombatján. A program célja elsősorban, hogy felhívjuk a gyermekek és a felnőttek figyelmét a rendszeres sportolásra, az egészséges életmód fontosságára. Másodsorban az intézmény, illetve szolgáltatásai közelebb kerülhessenek az ellátási terület lakosaihoz, a potenciális igénybevevőkhöz, a közösségi szociális munka révén.
 • Intézményünk miden évben nyári napközis tábort szervez 6 héten keresztül, a városban élő kisiskolások számára, Békés-Dánfok Üdülőközpontban. Elsősorban 7-12 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk. Ezen időszak alatt (6 hét) összesen napi 30 fő gyermek felügyeletét biztosítotjuk. A város minden iskolájából jelentkeznek gyermekek, és a klienskörbe tartozó gyermekeinket is bevonjuk-. A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek. Az utazás diákbérlettel történik. A táboroztatásban részt vevő dolgozók a szolgálatunk dolgozói közül kerülnek ki. A tábor megvalósítása minden héten 4 fő családgondozó és 2 fő nyári diákmunkás feladata, de munkájukat heti szinten 2-3 fő önkéntes, valamint technikai személyzet is segíti.

A heti programtervezetet úgy állítjuk össze, hogy abban az irányított csapatmunkára, az egyéni és a közösségi élményszerzésre, az egyéni erősségek kidomborítására és a pihenésre, a kötetlen barátkozásra, játékra egyaránt legyen lehetőség.

 • Egyre nagyobb igény mutatkozik a Kortárssegítés iránt, így erre reagálva 2015 óta június 3 hetében Kortárssegítő Tábort szervezünk, ahol 15 fiatal képzésére kerül sor.

A Kortárssegítő Tábor célja olyan közösség- és egészségfejlesztési módszer kialakítása a fiatalok körében, akik a helyi értékrenddel, szokásokkal, kultúrával adaptív identitástudatot legyenek képesek kialakítani. További célja, hogy a képzést követően a Kortárssegítő a fiatal közösségben árnyalja a világról kialakuló képet, eligazítsanak és közbenjárjanak a problémák megoldásában, elősegítsék a pihenést és az alternatív regenerálódási lehetőségeket, biztosítsák az információihoz való hozzájutást (új információs csatornákat nyissanak meg), referencia és kontrollcsoportként funkcionáljanak, fokozzák az érzelmi teherbírást és erősítsék az identitástudatot. Az egy hetes kurzusok során egy multidiszciplinális team komplex ismeretanyaggal látja el a fiatalokat életkoruknak megfelelően. (előadók: pszichológus, pszichiáter, jogász, pártfogó felügyelő, mentőtiszt, drogpreventor, addiktológus, stb.)

 • Rendszeresen részt veszünk a KEF munkájában, ahol ösztönözzük a drogfogyasztást megelőző rendezvények megszervezését, lebonyolítását..
 • Szolgálatunknál továbbra is működik a gyerekek részére segítségként működő korrepetálás. A hátrányos helyzetű, tanulási zavarokkal, erre épült magatartászavarokkal küszködő gyermek leszakadását csak fokozza, ha az iskolában sorozatos kudarcok érik, ezek leküzdéséhez, feldolgozásához nem, vagy csak igen csekély mértékben kap segítséget. A klienskörünkbe tartozó sikertelen teljesítményt nyújtó tanulókkal felvéve a kapcsolatot, napi rendszerességgel, a készségtárgyakon kívül minden tárgyból vállaltuk a tanulók felkészítését. A nyári időszakban önkéntesek és a Munkaügyi Kirendeltség alkalmazásában álló diákmunkások segítették a gyermekek felkészülését. Fontosnak tartjuk, hogy a klienskörünkbe tartozó gyerekek eredményeket, sikereket tudjanak elérni.
 • A szünidei étkeztetés keretében közreműködünk abban, hogy megfelelő minőségű ételhez jussanak a rászoruló gyermekek, a gyermekéhezés felszámolható legyen. Óvodás korú gyermek esetében felhívtuk a szülő figyelmét, hogy a nyári gyermekétkeztetésben és az óvodai nevelésben egyszerre a gyermek nem vehet részt. Az ételek elszállítása, minden esetben elvitellel történt.
 • Hagyományként minden évben megvalósítjuk a „Házhoz megy a Mikulás” programunkat, 50 kisgyermek kap csomagot, melyek tartalma adományokból tevődött össze. A Mikulásnapi délutáni ünnepségünkön 20 kisiskolás vesz részt a Derűs Házban. Ahol a gyerekek megmutathatják kézműves ügyességüket. Ezután megvendégeljük a résztvevőket, tortával, péksüteménnyel és teával.
 • A karácsony közeledtével adventi programot szervezünk a klienskörünkbe tartozó gyerekeknek. 4 héten át, minden csütörtökön 14 -16 óráig tartalmas kézműves program várja a gyerekeket. Karácsonyfadíszeket, asztali díszeket készítenek, valamint mézes kalácsot díszítenek. Az elkészített munkákat hazavihetik a résztvevők.
 • Az Önkormányzat által szervezett Városi karácsonyi ünnepség előkészítésében és lebonyolításában a szolgálatunk szerepet vállal minden évben. Ezrek küzdenek a mindennapok nehézségeivel, akik számára az ünnep sem kivétel. Városunkban már hagyomány jelleggel minden év decemberében kerül megrendezésre a Városi Karácsony, ahol a rászorulók számára tartós élelmiszer csomag kerül kiosztásra, hogy ezzel egy kis meleget vigyünk az otthonokba és élelmiszert juttassunk az asztalokra. Az egyének és családok kiválasztása, valamennyi jelzőrendszer tagjainak véleménye és javaslata alapján történik.
 • 2013-ban intézményünk akkreditáció folyamán jogosulttá vált Iskolai Közösségi Szolgálat biztosítására. Ennek keretében a fiatalok átlagosan, személyenként 5 napot töltöttek idős ellátásban vagy Gyermekjóléti Szolgálatnál. Bővült az iskolák köre is, egyre több intézménnyel kötünk együttműködési megállapodást közösségi szolgálat teljesítéséhez. A program keretében a diákok megismerhetik készségeiket, kompetenciahatáraikat, a közösségben rejlő erőket. Első lépcsőfok a munka világába.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account