2020

Speciális szolgáltatásaink

Mediáció:

A mediáció egy olyan közvetítői tevékenység, konfliktuskezelési technika, amely során külső, pártatlan közvetítő (mediátor) segíti a vitás feleket abban, hogy konfliktusaikat tárgyalásos úton rendezzék úgy, hogy mindkét fél számára elfogadható, és betartható megállapodás szülessen. A mediátor feladata, hogy a folyamatot irányítsa, és a feleket segítse a megoldások keresésében. Lényeges szempont, hogy az intézményünkben tartott mediáció alkalmával a mediátornak a gyermek érdekeit szem előtt tartva kell a felek megállapodását elősegítenie. Nagy előnye, hogy a kliensek - ellenben a bírósági „kényszerítő” helyzettel - önkéntesen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Intézményünknél két okleveles mediátor áll a kliensek rendelkezésére.

Családkonzultáció

Igény szerint, az intézményi megkeresést követően lehetőség van családkonzultáció igénybevételére, a családon belüli működési zavarok, konfliktusok kezelésére, megoldására. A családkonzultáció egy olyan módszer, ahol a segítők az egész család működését figyelik. Párkapcsolati probléma esetén mindkét felet meghallgatják. Nem adnak tanácsot, nem hibáztatnak senkit, de érzékeltetik a családtagokkal, hogy ki, hogyan hat a másikra. Igyekeznek kiigazítani a kapcsolatrendszer zavarait oly módon, hogy a család saját erőforrásait használja a problémamegoldásra.

Módszere: a család valamennyi önkéntes tagjának bevonásával, családkonzulens segítségével, a családterápia alkalmazott módszereivel, a család saját erőforrásainak mozgósításával problémamegoldásra tesz szert. A családterápia megvalósítása, családkonzulens képzésen részt vett munkatárs(ak) közreműködésével történik. A családban periódikusan ismétlődő mondatok és feszültségek jelenléte esetén a család tagjai nem jutnak megoldásra. Amennyiben a gyermek viselkedésével, lelki állapotával van probléma, és nem találják ennek az okát, vagy a szülők nem tudnak segíteni ennek feloldásában, akkor a konzultáció segítségére lehet a családnak. A fontos kérdések tisztázhatóak, amelyek mellett elsiklik az ember, nem látja meg külső segítség nélkül vagy csak nem tudják azokat megbeszélni, mert például általában nem szoktunk ilyesmiről beszélgetni. A családtagok mélyebben megismerhetik a saját és a többiek működését, ami által megérthetik a családi kapcsolat mozgatórugóit, működését és ezáltal megoldásokra lelhetnek.

Tanácsadás

  • Jogi tanácsadás megvalósítására egy helyben dolgozó ügyvéddel kötött megbízási szerződés alapján kerül sor. Az ügyvéddel történő találkozások időbeni ütemezéséért a központ szakmai egységvezetője felel. A tanácsadás keretén belül lehetőségük van gyermekelhelyezéssel, válással, vagyoni megosztással, gyermektartásdíj hátralékkal, lakhatási problémákkal kapcsolatos tanácsot, segítséget kérni, illetve egyéb jogi dolgokban is tanácsot kaphatnak ügyfeleink.

Helyszíne: Békés, Múzeum tér 3.

Időpontja: előzetes időpont egyeztetés alapján.

  • Pszichológiai tanácsadás egy helyi klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológussal kötött megbízási szerződés keretén belül kerül sor. Gyakorlati jártassága lehetővé teszi, hogy a kliensek segítséget kapjanak gyermeknevelésben, szülő és gyermek közti konfliktus megoldásában, gyermekintézménybe való beilleszkedési,- és magatartásbeli problémában, válás, gyász feldolgozásában, illetve egyéb más problémában is. Szükség szerint terápiás kezelésre is lehetőség van.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account