2020

Adósságkezelési tanácsadás

Az Adósságkezelési Tanácsadás célja a közüzemi díjhátralékkal rendelkező, illetve a szolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók adósságterheinek csökkentése Békés város illetékességi területén.

Az Adósságkezelési tanácsadó a hatályos Békés Város Önkormányzatának rendelete alapján javasolja az Adósságkezelési Tanácsadásba való bevonást, melyhez az Igénylő együttműködése szükséges.

Az adósságkezelési tanácsadó a tanácsadás keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • tájékoztatja az adóst a szolgáltatásról, az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
 • a helyszíni környezettanulmányban felveszi az alapvető adatokat a lakásban élő személyek életkörülményeiről, a lakás jellemzőiről,
 • az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását, motiváltságát, az adósságkezelés várható eredményességét és ennek alapján javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elbírálására, a kezelésbe vonandó adósságok körére figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető adósságokra,
 • az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást köt,
 • az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
 • közvetít az érintett közüzemi szolgáltatók és a díjhátralékot felhalmozott adós között,
 • a klienssel együtt, hosszú távú program keretében átalakítja a háztartás kiadási szerkezetét,
 • segít az adósságok visszafizetéséhez szükséges új forrásokat megteremteni,
 • kapcsolatot tart az érintett közüzemi szolgáltatókkal és az önkormányzattal,
 • ellenőrzi, követi az adósságkezelés időtartama alatt a kliens kötelezettségeit, illetve a megállapodásban foglaltak betartását,
 • felkészíti a családot az újabb adósság felhalmozásának elkerülésére.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account