2020

Felvételi eljárás

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, történik.  A kérelem 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétel alapján készült, orvosi igazolás és jövedelemigazolással megerősítve. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A szóbeli kérelmet az intézmény igazgatójánál kell benyújtani.

Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény igazgatójának intézkedése alapozza meg. A döntésről írásban értesítést küldünk, határidő megjelöléssel. Pozitív döntés esetén, az orvosi vizsgálaton való részvétel igazolásával lehet beköltözni a szállóra. /A szállóra kerüléskor az ellátottnak rendelkeznie kell orvosi igazolással, bőrgyógyászati igazolással, valamint érvényes (hat hónapnál nem régebbi) tüdőszűrő igazolás meglétével. /Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az intézmény mentálhigiénés munkatársa az ellátás igénybevételének megkezdésekor nyilatkoztatja az ellátottat, hogy elfogadja a házirendben foglalt szabályokat. Ha az ellátás 30 napon túlra terjed, az intézmény igazgatója az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével írásbeli megállapodást köt.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account